Bản tin

26/10/2020

TIẾT HỌC TRỰC TIẾP ĐẦU TIÊN Khóa kỹ sư Web

Khung cảnh ồn ào trước phòng học của lớp kỹ sư web.
Các bạn đang điều khiển drone trọng khuôn khổ thực tập về IoT.

↑Các bạn thao tác bằng điện thoại đó. Ghê hông? Chỉ cần tải về app điều khiển là có thể làm chủ drone rồi.

Hôm nay, ngày 9 tháng 10 2020 là ngày các bạn năm 1 khóa kỹ sư Web được đến trường. Dưới ảnh hưởng của đại dịch, các bạn tân sinh viên đã học online cho đến tận bây giờ và hôm nay là ngày đầu tiên các bạn được gặp bạn học.

Chủ đề của hôm nay là tự điều khiển drone được lập trình. Ngày hôm nay là bước đi đầu tiên của chuỗi tiết học về điều khiển drone. Sau những lần tìm tòi như thế này, các bạn tự viết chương trình được rồi.

Đặc trưng của khóa kỹ sư web là các bạn được tìm trải nghiệm những tiết học thực tế.  Đây là khóa thích hợp đối với những bạn thích sáng tạo ra cái mới.

Những bạn nào có hứng thú với việc học tại khóa Kỹ sư web, hãy tham khảo link dưới đây.
https://abroad.kobedenshi.ac.jp/vn/kd/academics/it/

Chia sẻ