Nộp hồ sơ

Đối với người cần có thị thực du học 

Điều kiện nộp đơn

Nền tảng giáo dục: Người đã hoàn thành giáo dục trường học 12 năm trở lên
Người được chứng nhận có học lực tương đương với mục trên trở lên (người có số năm đi học không đủ 12 năm do sự khác biệt về chế độ giáo dục trường học của đất nước mình thì xin hãy liên hệ trước khi nộp hồ sơ)
Quá trình học tập tiếng Nhật
Người thi đậu Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N5, J-TEST cấp độ F, NAT TEST cấp độ 5 trở lên, và người hoàn thành xong quá trình học tập tiếng Nhật 150 giờ trở lên tại các trường học hay cơ quan giáo dục ngoại ngữ v.v. cho tới thời điểm nộp hồ sơ.

Trình tự nộp đơn:

 1. Người nộp đơn ghi bảng điều tra phỏng vấn và gửi vào Email của trường.
 2. Trường thẩm tra bảng điều tra phỏng vấn, thực hiện phỏng vấn và phát hành “Giấy thông báo thi đậu” cho người thi đậu phỏng vấn. (Việc phỏng vấn sẽ thực hiện bằng Skype, Wechat, QQ v.v. tại chỗ.)
 3. Người nộp đơn ghi đơn xin nhập học và chuẩn bị hồ sơ nộp lên. (Nếu bạn có câu hỏi khi chuẩn bị hồ sơ nộp lên thì xin đừng ngần ngại liên hệ với trường.)
 4. Người nộp đơn sau khi chuẩn bị đầy đủ đơn xin nhập học và hồ sơ nộp lên thì gửi bưu điện cho Trường chuyên môn Kobe Denshi.
 5. Trường thẩm tra hồ sơ nộp lên và nếu không có vấn đề gì thì trường tiến hành nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tư cách lưu trú lên Cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú.
 6. Trường thông báo cho người nộp đơn kết quả của việc nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tư cách lưu trú.
 7. Người nộp đơn trong trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tư cách lưu trú sẽ chuyển tiền học phí và tiền ký túc xá v.v. vào tài khoản ngân hàng mà trường chỉ định.
 8. Trường gửi cho người nộp đơn bản gốc hồ sơ như giấy cho phép nhập học, giấy chứng nhận đủ điều kiện tư cách lưu trú v.v. sau khi xác nhận được tiền gửi vào.
 9. Người nộp đơn cầm giấy cho phép nhập học và giấy chứng nhận đủ điều kiện tư cách lưu trú để xin cấp thị thực du học tại lãnh sự quán Nhật Bản ở địa phương mình và tới trường vào ngày mà trường chỉ định.

Đối với người làm đơn không cần xin cấp thị thực du học

Điều kiện ứng tuyển

Người đã có tư cách lưu trú tại Nhật Bản
Người có thị thực định trú, vĩnh trú, lưu trú gia đình v.v. trừ thị thực du học.
Quá trình học tập tiếng Nhật
Người đã hoàn thành xong quá trình học tập tiếng Nhật 150 giờ trở lên tại các trường học hay cơ quan giáo dục ngoại ngữ v.v., hoặc là người thi đậu Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N5 trở lên cho tới thời điểm nộp hồ sơ. Hoặc là người có năng lực tương đương với các điều kiện đó. Người đã học thành thạo hiragana - katakana. Về trình độ thì xin hãy liên hệ với chúng tôi.

Trình tự nộp đơn:

 1. Người nộp đơn ghi bảng điều tra phỏng vấn và gửi vào Email của trường.
 2. Trường sẽ thẩm tra bảng điều tra nhập học, thực hiện phỏng vấn và phát hành “Giấy thông báo thi đậu” cho người thi đậu phỏng vấn.
 3. Người nộp đơn ghi đơn xin nhập học và chuẩn bị hồ sơ nộp lên. (Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khi chuẩn bị hồ sơ nộp lên thì xin đừng ngần ngại liên hệ với trường.)
 4. Người nộp đơn sau khi chuẩn bị đầy đủ đơn xin nhập học và hồ sơ nộp lên cho việc nhập học thì gửi bưu điện cho Trường chuyên môn Kobe Denshi.
 5. Trường thẩm tra hồ sơ nộp lên và nếu không có vấn đề gì thì bạn đậu thẩm tra.
 6. Người nộp đơn chuyển tiền học phí và tiền ký túc xá v.v. vào tài khoản ngân hàng mà trường chỉ định.
 7. Trường gửi cho người nộp đơn bản gốc hồ sơ như giấy cho phép nhập học v.v. sau khi xác nhận được tiền gửi vào.
 8. Học sinh tới trường vào ngày mà trường chỉ định.

Thời hạn nộp hồ sơ 

Thời điểm nhập học là tháng 4 và tháng 10 nên bạn hãy nộp hồ sơ sao cho tiện cho bản thân. 

Thời điểm nhập học Tháng 4
Thời gian nộp đơn xin nhập học Tháng 9 ~ cuối tháng 10 của năm trước
Nộp hồ sơ Trung tuần tháng 11 của năm trước
Hạn nộp lên cục quản lý xuất nhập cảnh Trung tuần tháng 12 của năm trước
Thông báo kết quả Cuối tháng 2
Thủ tục tới Nhật Bản Cuối tháng 3, sơ tuần tháng 4
Thời điểm nhập học Tháng 10
Thời gian nộp đơn xin nhập học Tháng 3 ~ cuối tháng 4
Nộp hồ sơ Trung tuần tháng 5
Hạn nộp lên cục quản lý xuất nhập cảnh Trung tuần tháng 6
Thông báo kết quả Cuối tháng 8
Thủ tục tới Nhật Bản Cuối tháng 9, sơ tuần tháng 10

*Xin hãy xác nhận tài liệu tải về (tài liệu hướng dẫn tuyển sinh và hướng dẫn nhập học v.v. cho du học sinh)