Chương trình học

Hệ đào tạo sau đại học
Khoa Công nghệ Thông tin- Chuyên ngành IT System
Thời gian học
2 năm
Bằng cấp
Thạc sĩ công nghệ thông tin

Khóa học chuyên gia ICT - ICT chuyên ngành

Thời điểm nhập học: Tháng 4
Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Nhật

Ở Đại học Cao học Thông tin Kobe thì có một môi trường mang tính quốc tế để có thể theo học trên lớp hay thực hành liên quan tới phát triển xã hội hay ICT cùng với du học sinh từ các nước đang phát triển (khu vực Châu Phi v.v.) được phái cử thông qua JICA (Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản) hay các du học sinh tư phí đến từ các nước khác.

Ngoài ra, bằng cách tham gia vào các thủ thuật giải quyết thông qua công việc nhóm đối với các bài toán xã hội trong thực tế, bạn sẽ học từ con số không về hợp tác quốc tế, phát triển xã hội, đổi mới xã hội có tận dụng tối đa ICT trong khi đang ở Nhật và có thể hướng tới việc trở thành nhà cải cách có thể đóng vai trò tích cực mang tính quốc tế.

Hướng tới việc đóng vai trò tích cực chủ yếu tại các doanh nghiệp trong nước với tư cách là nhân lực cấp độ cao trong môi trường tập trung nhiều học sinh Châu Á trong đó phần lớn là người Nhật.

ICT Innovator Course (Khóa học nhà cải cách ICT)

Thời điểm nhập học: Tháng 10
Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

Hiện tại, ở các nước đang phát triển thì tồn tại rất nhiều các vấn đề xã hội khác nhau và cách tư duy gọi là ICT4D (Information and Communication Technology for Development, Công nghệ truyền thông thông tin dành để phát triển) để tận dụng ICT trong việc giải quyết các vấn đề xã hội đang được quan tâm chú ý.

Nghị luận các bài toán xã hội trong môi trường giàu màu sắc quốc tế nổi bật ngay cả ở trong nước. Mài giũa kiến thức cơ sở với tư cách là nhân lực toàn cầu đồng thời với kỹ năng ICT.