Học phí

Lệ phí xét tuyển: 30,000 JPY
(Xin hãy chuyển khoản vào lúc nộp hồ sơ đăng ký. Hơn nữa, lệ phí xét tuyển sẽ không được hoàn trả dù đậu hay không đậu)

※Chú ý: Trường hợp là người không cần nộp đơn xin thị thực du học thì lệ phí xét tuyển là 20.000 JPY.

 • Khóa 2 năm học  (Nhập học tháng 4)

  Năm đầu
  Tiền nhập học JPY 50,000
  Học phí bài giảng JPY 650,000
  Chi phí khác JPY 50,000
  Tổng cộng JPY 750,000
  Năm tiếp theo
  Tiền nhập học
  Học phí bài giảng JPY 650,000
  Chi phí khác JPY 50,000
  Tổng cộng JPY 700,000
 • Khóa 1 năm 6 tháng học lên cao (Nhập học tháng 10)

  Năm đầu
  Tiền nhập học JPY 50,000
  Học phí bài giảng JPY 650,000
  Chi phí khác JPY 50,000
  Tổng cộng JPY 750,000
  6 tháng còn lại
  Tiền nhập học
  Học phí bài giảng JPY 325,000
  Chi phí khác JPY 25,000
  Tổng cộng JPY 350,000
Chú ý
 1. Ngoài các chi phí trên đây ra bạn cần đóng tiền mua sách giáo khoa hay phí làm thẻ học sinh
 2. Tiền phí bảo hiểm quốc dân để đóng cho nhà nước trong năm đầu của du học sinh sinh sống  khoảng 25.000 JPY cho cả năm