Các giáo sư tiêu biểu

 • MARKON, Sandor PROFESSOR

  Giáo sư Sandor Markon

  Tốt nghiệp khoa kỹ thuật điện Đại học Công nghệ Budapest - Hungary, tiến sỹ ngành kỹ thuật (Đại học Kyoto).
  Hội viên hội đồng Hiệp hội học thuật ICME, ủy viên chuyên môn nghiên cứu toán học hệ thống và ứng dụng (MSS)


 • SHIMA, Hisato PROFESSOR

  Giáo sư Shima Hisato

  Tham gia vào việc tiêu chuẩn hóa công nghệ hay phát triển sản phẩm hỗ trợ mạng tại Công ty cổ phần Sony.
  Hiện tại là thành viên mang trọng yếu trong việc phát triển DLNA đang trở thành tiêu chuẩn thế giới cho mạng gia đình hay công nghệ gửi đi nội dung DTCP-IP đã được bảo hộ bản quyền v.v.
  Ngoài ra, ông còn tham gia vào cả các vấn đề bảo mật cho sản phẩm hỗ trợ mạng. Thạc sỹ khoa khoa học máy tính Đại học Stanford (MSCS: Master of Science in Computer Science).


 • ITO, Mamoru PROFESSOR

  Giáo sư Ito Mamoru

  Tốt nghiệp khóa học thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật đo lường Khoa nghiên cứu kỹ thuật hệ cao học Đại học Kobe.
  Làm công việc phát triển và quản lý thiết bị máy móc truyền thông thông tin, phần mềm lắp lên ô tô, hệ thống CAD/CAE v.v. tại Công ty cổ phần Panasonic.
  Hội viên Hiệp hội học thuật quản lý dự án, IEEE, PMAJ, PMI.
  PMS (chứng nhận PMAJ), PMP® (chứng nhận PMI® Hoa Kỳ).


 • OKUDA, Ryosuke PROFESSOR

  Giáo sư Okuda Ryosuke

  Tốt nghiệp khoa kỹ thuật điện tử ngành kỹ thuật Đại học Kyoto năm 1985, tốt nghiệp khóa tiến sỹ chuyên ngành kỹ thuật điện tử hệ cao học Đại học Kyoto năm 1990.
  Tiến sỹ ngành kỹ thuật Đại học Kyoto.
  Vào làm ở Công ty cổ phần Mitsubishi Electric cùng năm đó. Kinh qua công tác tại Công ty cổ phần Renesas Electronics rồi trở thành giáo sư Cao học Công nghệ Thông tin Kobe từ năm 2015.
  Sống tại thành phố Takatsuki. Gia đình bốn người gồm vợ và hai con gái.

 • YAMANAKA, Toshiyuki PROFESSOR

  Giáo sư Yamanaka Toshiyuki

  Tiến sỹ chính sách công quốc tế Đại học Osaka
  Tiến sỹ luật Đại học Tokyo.
  Thạc sỹ Đại học Cambridge Anh quốc (ngành nghiên cứu phát triển), MBA sau đại học tại Business Breakthrough
  Thạc sỹ Đại học Koyasan (Phật giáo mật giáo học )
  Kinh qua các công việc ở Bộ ngoại giao Nhật Bản, Viện nghiên cứu tổng hợp Nhật Bản, thành lập công ty hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần Global Dynamics để “biết về thế giới”, “thay đổi thế giới”.

 • TSUCHIDA, Masayuki PROFESSOR

  Giáo sư Tsuchida Masayuki 

  Tiến sỹ (khoa học tri thức), chuyên viên kỹ thuật (ngành kỹ thuật thông tin), chuyên viên chẩn đoán doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyên viên tư vấn nghề nghiệp tư cách quốc gia
  Tốt nghiệp khoa kỹ thuật toán học ngành kỹ thuật Đại học Kyoto, tốt nghiệp khóa học thạc sỹ trường cao học cùng trường.
  Phụ trách đào tạo nhà quản lý kỹ thuật và kỹ sư với tư cách là người chịu trách nhiệm trong tập huấn MOT (hệ kinh doanh kỹ thuật) tại Phòng phát triển nhân lực sau khi vào làm ở Panasonic và nghiên cứu hệ thống CAD thiết kế tự động tại viện nghiên cứu. Hoàn thành khóa học tiến sỹ của Khoa nghiên cứu khoa học tri thức Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Nhật Bản (Japan Advanced Institute of Science and Technology, JAIST) trong khi đang là nhân viên của Panasonic.

 • LUKUMWENA, Nsenda ASSOCIATE PROFESSOR

  Giáo sư Lukumwena Nsenda

  - Sinh ra tại Cộng hoà dân chủ Congo. Nhận được học vị kiến trúc sư và thạc sỹ kiến trúc, Institut du Bâtiment et Travaux Publics, Cộng hoà dân chủ Congo.
  - Học vị thạc sỹ và tiến sỹ quy hoạch và thiết kế đô thị, quy hoạch thành phố và phát triển vùng của Đại học Osaka, trường sau đại học kỹ thuật môi trường.
  - Sau khi làm việc cho một vài công ty kiến trúc ở Nhật Bản và nước ngoài, tôi thành lập công ty riêng về kiến trúc, thiết kế, quy hoạch và tư vấn - designatelier-da vào năm 2010 ở Ashiya.
  - Giảng dạy thiết kế kiến trúc tại Đại học Kwansei Gakuin trong 15 năm trước khi gia nhập KIC.
 • HIRAISHI, Teruhiko ASSOCIATE PROFESSOR

  Giáo sư Hiraishi Teruhiko 


  Thạc sĩ công nghệ Đại học Phủ lập Osaka

  Phụ trách đào tạo nhân lực liên quan đến phần mềm sau khi đã nghiên cứu phát triển hệ thống thông tin, phát triển thuật toán xử lý hình ảnh, phát triển hệ thống nhúng tại Công ty cổ phần Panasonic
  - Hội viên các bộ môn thúc đẩy ngành kỹ thuật yêu cầu - Hiệp hội công nghiệp dịch vụ thông tin
  - Hội viên Hiệp hội kỹ sư phần mềm
  - Nhà truyền giáo thực hành triết lý kinh doanh

 • WANNOUS, Muhammad LECTURER

  Phó giáo sư Wannous Muhammad


  Cử nhân kỹ thuật về kỹ thuật điện tử của Đại học Damascus, Syria năm 1998.

  Thạc sỹ kỹ thuật về khoa học máy tính và kỹ thuật điện của Đại học Kumamoto, Nhật Bản năm 2009.
  Tiến sỹ về khoa học máy tính và kỹ thuật điện của Đại học Kumamoto, Nhật Bản năm 2011.
  Kinh nghiệm làm việc trong ngành viễn thông trong hơn 7 năm với tư cách là kỹ sư nghiên cứu và phát triển và với tư cách là kỹ sư dịch vụ giá trị gia tăng.
  Giảng viên toàn thời gian tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc tế, Syria từ tháng 2 năm 2012 đến tháng 9 năm 2013.
  Nhà nghiên cứu sau tiến sỹ JSPS tại Đại học Kumamoto, Nhật Bản từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 10 năm 2015.
  Giảng viên toàn thời gian tại Trường Cao học Công nghệ Thông tin Kobe từ năm 2016 đến nay.
  Thành viên của IEEE từ năm 2007.
  Thành viên cao cấp của IEEE từ tháng 8 năm 2018.

 • SUN, Yi ASSISTANT PROFESSOR

  Giảng viên Tôn Nhất


  Tốt nghiệp khóa học tiến sỹ chuyên ngành văn hóa toàn cầu Khoa nghiên cứu văn hóa quốc tế Trường cao học Đại học Kobe. Tiến sỹ (học thuật).
  Hội viên Hiệp hội học thuật xử lý thông tin, Hội học thuật kỹ thuật giáo dục Nhật Bản, Hiệp hội học thuật máy tính cầm tay Trung Quốc (CCF).


 • TAKADA, Hiroyuki SPECIALLY APPOINTED PROFESSOR

  Giáo sư bổ nhiệm đặc biệt Hiroyuki Takada


  Tham gia công tác phát triển nông thôn tại Zambia ở Châu Phi với tư cách là đội viên xã hội học, Đội thanh niên hợp tác ở nước ngoài của Nhật Bản sau khi tốt nghiệp đại học.
  Sau khi về nước, nghiên cứu về chính sách phát triển thôn làng của Indonesia tại Khoa nghiên cứu khoa học chính sách Trường cao học Đại học Saitama (hiện nay là GRIPS).
  Tham gia công tác vào dự án của Đội thanh niên hợp tác ở nước ngoài của Nhật Bản tại Indonesia trong thời gian nghỉ học trong 2 năm học tại trường. Sau khi tốt nghiệp trường cao học, vào làm ở nơi làm việc hiện tại là Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) (pháp nhân hành chính độc lập), trong hơn 20 năm kể từ đó lần lượt kinh qua các chức vụ trưởng phòng nghiệp vụ tập huấn Trung tâm quốc tế Tsukuba, phó trưởng văn phòng Thổ Nhĩ Kỳ, trưởng phòng kế hoạch bộ phận Châu Phi - thúc đẩy TICAD, trưởng văn phòng Rwanda v.v. tại cơ quan trên.

 • TAKAHARA, Toshiro SPECIALLY APPOINTED PROFESSOR

  Giáo sư bổ nhiệm đặc biệt Toshitatsu Takahara


  Tham gia vào nghiệp vụ JICA tại Niger, Benin, Djibouti v.v. mở đầu là các hoạt động tại Senegal với tư cách là đội viên Đội thanh niên hợp tác ở nước ngoài của Nhật Bản sau khi tốt nghiệp khoa hình ảnh Đại học Nghệ thuật Osaka.
  Nhập học vào khóa học nhà cải cách ICT của Cao học Công nghệ Thông tin Kobe năm 2013 với tư cách là học sinh khóa đầu tiên và tốt nghiệp vào năm 2015.
  Giáo sư bổ nhiệm đặc biệt tại Cao học Công nghệ Thông tin Kobe từ tháng 12 năm 2018.

 • YAMANAKA, Atsushi SPECIALLY APPOINTED PROFESSOR

  Giáo sư bổ nhiệm đặc biệt Atsushi Yamanaka


  Tốt nghiệp khóa học cử nhân khoa vật lý ngành vật lý Đại học bách khoa Rensselaer
  Tốt nghiệp khóa học thạc sỹ kinh tế chính trị quốc tế ngành quan hệ quốc tế Đại học American, Mỹ
  Tham gia công tác trong ICT và nghiệp vụ phát triển hơn 15 năm thông qua lập kế hoạch phát triển Liên Hiệp Quốc, Cục khu vực Châu Mỹ WHO, CSO, tư vấn viên cá nhân v.v.
  Trong khi làm cố vấn ICT cho cơ quan chính phủ Rwanda thì thực hiện hỗ trợ tạo chiến lược ICT nhà nước Rwanda với tư cách là chuyên gia JICA.
  Hiện tại là cố vấn cao cấp Phòng công thương ICT Rwanda kiêm Bộ ICT thanh niên nhà nước Rwanda.

 • TAKEUCHI, Tomonari LECTURER OF PARTNERSHIP COURSE

  Giáo sư thỉnh giảng TAKEUCHI Tomonari

  Tốt nghiệp khoa chính trị ngành luật Đại học Keio.
  Tham gia Đội thanh niên hợp tác ở nước ngoài của Nhật Bản và hoạt động 2 năm với tư cách là một giáo viên công nghệ thông tin tại trường trung học phổ thông ở Ethiopia sau khi làm việc khoảng 3 năm với tư cách là bộ phận kinh doanh công nghệ thông tin.
  Sau đó kinh qua công việc tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Ethiopia rồi lấy học vị thạc sỹ ICT4D tại Trường cao học Đại học Manchester Anh quốc. Sau khi về nước, tham dự vào nghiệp vụ ODA trên phạm vi rộng bao gồm ICT4D tại Pháp nhân hành chính độc lập Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản.
  Từ tháng 4 năm 2018 chuyển sang Công ty cổ phần ABeam Consulting và tham gia công tác trong việc điều tra liên quan đến ICT4D, vừa hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản bước chân vào các nước đang phát triển v.v., vừa làm cả công việc giám đốc đại diện Pháp nhân đoàn thể chung ICT for Development.

 • YAMANAKA, Atsushi SPECIALLY APPOINTED PROFESSOR

  Phó giáo sư FUTAMI Tsuyoshi

  ・Tháng 4 năm 1981, tốt nghiệp Khoa Kinh tế, Trường Đại học quốc lập Yokohama (chuyên ngành Thống kê toán học), vào làm tại Cơ quan hành chính Thành phố Takasago.

  ・Lấy bằng Thạc sĩ Kinh tế học tại Trường Cao học Đại học Thương mại Kobe (khóa học ban đêm) nhờ chế độ miễn trừ trách nhiệm làm việc 2 ngày một tuần trong lúc vẫn đang làm việc tại Cơ quan hành chính thành phố.

  ・Từ vị trí Trưởng phòng thư kí công của Thị trưởng, kinh qua nhiều vị trí và cuối cùng chuyển sang làm kĩ sư hệ thống ở công ty tư nhân.

  ・Năm 2013, chuyển sang làm Trợ lý thống đốc, phụ trách Công nghệ thông tin (CIO) ở Tỉnh Nara

  ・Năm 2016, được bổ nhiệm làm Hội trưởng Diễn đàn CIO các tỉnh, thành phố lần thứ 13

  ・Năm 2018, chuyển sang làm Giám sát công nghệ thông tin tại Tòa hành chính Tỉnh Saga (vẫn tại chức).

  ・Nghiên cứu sinh khóa Tiến sĩ tại Khoa Quản trị công nghệ, Trường Đại học Ritsumeikan (Vẫn đang trong quá trình lấy học vị).

  ・Kĩ sư xử lý thông tin (Chiến lược gia IT)

  ・Ủy viên Ban Đổi mới ICT địa phương, thuộc Hiệp hội xúc tiến thông tin hóa các địa phương trên toàn quốc.

 • YAMANAKA, Atsushi SPECIALLY APPOINTED PROFESSOR

  Phó giáo sư OHTERA Ryo

  ・Lấy học vị Tiến sĩ (Kĩ thuật) nhờ hoàn thành khóa nghiên cứu sinh Tiến sĩ, chuyên ngành Khoa học thông tin, Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Cao học Đại học Chiba.

  ・Thành viên Hội nghiên cứu khoa học về Điện tử, thông tin và truyền thông, Hội nghiên cứu khoa học về sắc màu Nhật bản.

 • YAMANAKA, Atsushi SPECIALLY APPOINTED PROFESSOR

  Phó giáo sư KOYABU Yasushi

  ・Tốt nghiệp Chuyên ngành Thương mại, Khoa Thương Mại, Trường Đại học Kansai.

  ・Làm việc với tư cách kĩ sư hệ thống, thiết kế, phát triển và quản trị dự án hệ thống điều khiển cho hệ thống các cơ sở hạ tầng xã hội tại Công ty Cổ phần Panasonic.

  ・Sau đó, làm công việc đào tạo nhân lực tại quản trị dự án, kèm theo Bộ phận đào tạo nhân lực kĩ thuật nội bộ công ty, kèm theo đó là xây dựng cấu trúc và lên kế hoạch ứng dụng nền tảng học tập qua thiết bị điện tử, dành cho nhân viên của công ty trên toàn cầu.

  ・Nhận chứng nhận Chuyên gia quản trị dự án (PMI - Project Management Professional) của Mỹ.

  ・Kĩ sư xử lý thông tin, Kĩ sư các phần mềm ứng dụng

 • YAMANAKA, Atsushi SPECIALLY APPOINTED PROFESSOR

  Giáo sư bổ nhiệm tạm thời YANO Kouichi

  ・Tốt nghiệp Trường Đại học Giáo dục Osaka. Hoàn thành khóa Thạc sĩ, Khoa Chính sách, Trường Đại học Ryukoku.

  ・Người đại diện cho các công ty: Yano Sales Co.,Ltd, Aplix Corporation, Qmark Technology Inc.

  ・Người đại diện cho Tổ chức Phi lợi nhuận (NPO) MOSA.

  ・Phó chủ tịch Nghiệp đoàn Information Technology Kansai.

  ・Cố vấn cho Rashin Net Inc., Giám đốc điều hành Hội Giao lưu công nghiệp Muti-media Hanshin Awaji

  ・Giáo sư thỉnh giảng tại Trường Đại học Kobe Gakuin. Giảng viên Trường Đại học Kwansei Gakuin, Giảng viên Trường Đại học khoa học nhân văn Osaka.

  ・Hội viên Hiệp hội nghiên cứu khoa học về giáo dục và công nghiệp Nhật bản

 • Ngoài ra còn rất nhiều giáo viên khác. Thông tin cụ thể xin hãy xem ở link dưới đây. Danh sách các giáo viên KIC