Khoa giao tiếp quốc tế (chỉ dành cho du học sinh)  

(chỉ dành cho các bạn du học sinh đang ở Nhật)

Đây là khoa dành cho các bạn du học sinh có năng lực Nhật ngữ N3 hoặc tương đương N3 trở lên.

Nhằm mục tiêu xin việc tại Nhật hoặc học lên cao tại các khoa của Kobe Denshi, các bạn sẽ được học về kỹ năng PC, năng lực thuyết trình, năng lực tiếng Nhật.

 • Chiến lược rèn luyện tiếng Nhật
  Luyện những kỹ năng về chữ, từ vựng, ngữ pháp, đọc, nghe, hội thoại, viết tiểu luận, chỉ đạo về phỏng vấn, hướng dẫn viết lý do xin học…
 • Chiến lược xin việc
  Kỹ năng tin học (Word, Excel, Powerpoint), kỹ năng thuyết trình, business manners…
 • Chiến lược để học lên cao

  Bạn có thể được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể thiết kế kế hoạch học lên cao một cách đa dạng như học liên thông lên cao học tại trường hoặc chuyển sang học các trường khác.

  Những học sinh của khoa giao tiếp quốc tế sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng “senmonshi” theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nhật Bản. Với bằng này, bạn có thể có dược tư cách liên thông lên năm 3 đại học. (tùy vào quy định của trường đại học bạn muốn vào nữa).

Thông tin tuyển sinh

Thời gian học

2 năm

Số lượng tuyển sinh

30 học sinh

Điều kiện

 • Trên 18 tuổi lúc nhập học
 • Là người nước ngoài hoàn thành xong hệ giáo dục 12 năm
 • Là người có bằng JLPT N3 hoặc bằng NAT-TEST cấp 3 trở lên
  ※Nếu không đủ những điều kiện trên, chúng tôi có chế độ tiến cử riêng
 • Tỷ lệ đến lớp khi học trường tiếng Nhật là trên 85%
 • Những người tham gia Open Campus của khoa Giao tiếp quốc tế

Phương pháp xét tuyển

Xét hồ sơ, phỏng vấn, thi năng lực tiếng Nhật

Học phí

Những người thi đậu kỳ thi nhập học của khoa giao tiếp quốc tế sẽ nhận được học bổng 2 lần là 30 vạn yên lúc nhập học và 30 vạn yên lúc học lên cao từ số tiền học phí năm đầu tiên là 128 vạn yên.

Thêm nữa, đối với các bạn học sinh chuyên cần có tỷ lệ lên lớp cao thì chúng tôi còn có thêm học bổng chuyên cần. Nếu bạn được xét, bạn sẽ nhận được thêm từ 15 đến 35 vạn yên.

Chi phí năm đầu tiên

Tỷ lệ đến lớp 85%~89%
Học kỳ 1  JPY 640,000
Học kỳ 2 JPY 340,000
Cả năm JPY 980,000
Tỷ lệ đến lớp 90%~94%
Học kỳ 1 JPY 490,000
Học kỳ 2 JPY 340,000
Cả năm JPY 830,000
Tỷ lệ đến lớp 95%~98%
Học kỳ 1 JPY 390,000
Học kỳ 2 JPY 340,000
Cả năm JPY 730,000
Tỷ lệ đến lớp 99%~100%
Học kỳ 1 JPY 290,000
Học kỳ 2 JPY 340,000
Cả năm JPY 630,000

Học phí năm thứ 2

Học kỳ 1 JPY 440,000
Học kỳ 2 JPY 340,000
Cả năm JPY 780,000
 • Tiền giáo khoa, giáo cụ nôp riêng
 • Sau khi có giấy chứng nhận nhập học mà thành tích học lập lẫn tỷ lệ lên lớp tại trường tiếng Nhật giảm đi đáng kể thì có thể dẫn đến trường hợp là bị xóa tư cách.
 • Tủy vào thái độ học tập mà học bổng được cấp khi học lên cao có thể bị cắt.

Hãy xem thông tin tuyển sinh dành cho du học sinh để biết thêm chi tiết..