Khoa nghệ sỹ lồng tiếng (chế độ học 2 năm)

Nội dung học tập chủ yếu của mỗi năm học

Năm 1

Bạn sẽ học được từ cơ bản năng lực biểu diễn bằng giọng nói và nâng cao năng lực diễn đạt với tư cách là một diễn viên lồng tiếng.

Năm 2

Bạn sẽ học được năng lực thông dụng trong ngành công nghiệp lồng tiếng - truyền thanh truyền hình bằng một chương trình học mang tính thực tiễn.

Department of Voice Acting & Performance
  • Điểm đặc sắc01

    • Tỷ lệ thay đổi từ khi nhập học cho tới lúc tốt nghiệp
    • Việc học tập mang tính thực tiễn nhờ tác nghiệp chung
    • Chúng tôi là trường đã được công nhận nên bạn có thể yên tâm học tập
    • Các bạn đăng ký thì chúng tôi hỗ trợ trong cả đi xin việc làm thông thường

Con đường tương lai sau khi tốt nghiệp

  • Diễn viên lồng tiếng phim hoạt hình / MC / Sự kiện - Điều khiển chương trình - Dẫn chương trình / Người dẫn chương trình radio / Lồng tiếng phim điện ảnh / CM / Người kể chuyện bằng hình ảnh