Khoa thiết kế công nghiệp (chế độ học 2 năm)

Nội dung học tập chủ yếu của mỗi năm học

Năm 1

Bạn sẽ củng cố cơ bản về “CAD 3 chiều", "Thiết kế", "Thiết kế kỹ thuật" và học được kỹ thuật để có thể tận dụng rộng rãi trong thiết kế công nghiệp.

Năm 2

Bạn sẽ học được các cách để lập kế hoạch/ phát triển sản phẩm cấp độ cao bám sát với nghiệp vụ thực tế, và hướng tới việc xin việc làm trong ngành công nghiệp với tư cách là người có năng lực tốc chiến.

Department of Architecture & Interior
 • Điểm đặc sắc01

  • Học được kỹ thuật CAD 3 chiều cấp độ cao không thể thiếu ở hiện trường chế tạo hàng hóa!
  • Có thể có được kinh nghiệm nghiệp vụ thực tế về bài toán hợp tác doanh nghiệp hay cách-đưa-hàng-hóa-ra-thị-trường trong thời gian học tại trường!
  • Tỷ lệ xin được việc làm nổi trội phát huy hết năng lực cao là nhu cầu của ngành công nghiệp!
 • Chứng chỉ có thể nhắm tới:02

  • Kỳ thi kỹ sư sử dụng CAD 3 chiều

Con đường tương lai sau khi tốt nghiệp

 • Công việc kỹ sư
  Người tạo mẫu CAD 3 chiều / Kỹ sư CAD 3 chiều / Thiết kế cơ khí
 • Công việc thiết kế
  Người thiết kế sản phẩm / Người thiết kế CAD 3 chiều