Khoa kỹ xảo âm thanh (chế độ học 2 năm)

Nội dung học tập chủ yếu của mỗi năm học

Năm 1

Học các bước của giai đoạn 1 để hướng tới mục tiêu bắt đầu với tư cách là một người trong ngành công nghiệp
(Kiến thức cơ bản về máy móc thiết bị chuyên môn về âm hưởng - chiếu sáng - thu âm - MA v.v.)

Năm 2

Triển khai học tập thực tiễn để trở thành chuyên gia cả về ý thức lẫn kỹ thuật

Department of Sound Technique
  • Điểm đặc sắc01

    • Học tập mang tính thực tiễn có tận dụng tối đa thiết bị - vật liệu máy móc chuyên môn
    • Việc tham gia sự kiện ngoài trường học hay các chuyến đi thực tập cũng phong phú về nội dung
    • Tác nghiệp chung phong phú về nội dung

Con đường tương lai sau khi tốt nghiệp

  • Kỹ sư sân khấu / Kỹ sư thu âm / Kỹ sư MA / Người phối âm