Khoa Game Software

Các khóa và chương trình học

4 năm

Khóa nghiên cứu phát triển trò chơi điện tử

3 năm

Khóa kỹ thuật trò chơi

2 năm

Khóa lập trình
Khoa Kỹ thuật Thể thao Điện tử

Department of Game Software

Nội dung học tập chủ yếu của mỗi năm học

  • Năm 1
   Bạn sẽ hướng tới mục tiêu là ngành công nghiệp trò chơi điện tử và học hỏi một cách triệt để về lập trình và năng lực học tập cơ bản
  • Năm 2
   Thử sức mình trong việc chế tác trò chơi điện tử mang tính thực tiễn với lập trình trò chơi điện tử 3D, thực tập Android v.v
  • Năm 3
   Hướng tới các chương trình sẽ là năng lực tốc chiến! Nâng cao kỹ năng với chương trình học đầy đủ về nội dung
  • Năm 4
   Nghiên cứu về công nghệ mới nhất và bồi dưỡng năng lực viết mã để có thể có vai trò tích cực trong cả tương lai sau này
 • Điểm đặc sắc01

  • Chương trình học là kiểu chuyên môn hóa, tập trung hóa
  • Hợp tác một cách sâu sắc với các công ty
 • Chứng chỉ có thể nhắm tới02

  • Kỳ thi kỹ sư thông tin thông tin căn bản
  • Kỳ thi quản lý bảo mật thông tin
  • Kỳ thi IT Passport
  • Kỳ thi năng lực lập trình ngôn ngữ C
  • Kỳ thi lấy bằng thông tin

Khoa Kỹ thuật Thể thao Điện tử

  • Năm nhất
   Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về hoạt động và lập kế hoạch sự kiện thể thao điện tử.
  • Năm hai
   Có được các kỹ năng, kỹ thuật để tạo ra các sự kiện chất lượng cao không chỉ trên sân khấu thực mà còn trên môi trường trực tuyến và không gian ảo.

Con đường tương lai sau khi tốt nghiệp

 • Học lên cao
  Tham gia ngành Video Game / ngành IT