Khoa hoạt hình 3DCG (chế độ học 2 năm)

Nội dung học tập chủ yếu của mỗi năm học

Năm 1

Bạn sẽ xây dựng tiền đề để cố gắng phấn đấu trong việc sáng tác bằng các tiết học trong 1 năm

Năm 2

Đào tạo khả năng sáng tạo để trở thành người có khả năng tốc chiến

Department of 3DCG Animation
 • Điểm đặc sắc01

  • Bồi dưỡng năng lực để có thể đi xin việc một cách hiệu quả
  • Tập trung chuyên môn hóa vào phim hoạt hình
  • Theo dõi học tập có tận dụng tối đa SNS
 • Chứng chỉ có thể nhắm tới02

  • Thi lấy bằng người sáng tạo CG

Con đường tương lai sau khi tốt nghiệp

 • CG
  Người tạo mẫu nhân vật / Người tạo mẫu bối cảnh / Người tạo mẫu dụng cụ / Người chế tác hoạt hình 3DCG / Người thiết kế chuyển động / Người thiết kế hiệu ứng / Người làm chuyển động cho nhân vật hoạt hình / Người thiết kế CG (Người có kỹ năng tổng hợp / Người dựng hình phim
 • Phát triển Video Game
  Người tạo mẫu nhân vật / Người tạo mẫu bối cảnh / Người tạo mẫu dụng cụ / Người chế tác hoạt hình 3DCG / Người thiết kế chuyển động / Người thiết kế hiệu ứng / Người làm chuyển động cho nhân vật hoạt hình / Người thiết kế CG (Người có kỹ năng tổng hợp / Nghệ sỹ kỹ thuật