Khoa thiết kế nội thất- kiến trúc (chế độ học 2 năm)

Chương trình và Khóa học

 • Khóa thiết kế- kiến trúc
 • Khóa thiết kế nội thất

Nội dung học tập chủ yếu của mỗi năm học

Năm 1

Bạn sẽ học về cơ bản của CAD hay chế tác CG kiến trúc và học được năng lực bắt buộc phải có trong nghiệp vụ thực tế.

Năm 2

Bạn sẽ thử sức trong thiết kế công trình kiến trúc quy mô lớn và hướng tới mục tiêu có được năng lực tốc chiến trong ngành công nghiệp kiến trúc.

Department of Industrial Design
 • Điểm đặc sắc01

  • Chế độ đảm bảo thi đậu chuyên viên kiến trúc cấp 2
  • Chế độ đảm bảo xin được việc làm: Tỷ lệ xin được việc làm yên tâm 100%
  • Bản vẽ thiết kế trong thi công: Giáo dục mang tính thực tiễn có lợi cho quá trình xin việc làm
  • CG trong kiến trúc: Chất lượng hàng đầu
  • Học được kỹ năng cao nhờ sự hướng dẫn với lớp học ít người
  • Thực tập nghiệp vụ thực tế
 • Chứng chỉ có thể nhắm tới02

  • Chuyên viên kiến trúc cấp 1
  • Chuyên viên kiến trúc cấp 2
  • Điều phối viên nội thất
  • Người lập kế hoạch nội thất
  • Chuyên viên quản lý thi công kiến trúc cấp 1
  • Chuyên viên quản lý thi công kiến trúc cấp 2
  • Điều phối viên môi trường sống phúc lợi
  • Kỳ thi lấy bằng CAD kiến trúc
  • Kỳ thi kỹ sư sử dụng CAD
  • Thi lấy bằng về sắc thái

Con đường tương lai sau khi tốt nghiệp

 • Công việc thiết kế - Công việc thiết kế kỹ thuật - Các công việc chuyên môn khác
  Chuyên viên kiến trúc / Nhà thiết kế nội thất / Nhà thiết kế CG / Thiết kế cấu tạo / Quản lý thi công / Kinh doanh