Khoa kỹ thuật thông tin (chế độ học 2 năm)

Nội dung học tập chủ yếu của mỗi năm học

Năm 1

Học từ cơ bản tới ứng dụng của mạch điện tử và hiểu được ngôn ngữ máy tính

Năm 2

Học được kỹ thuật thiết kế - chế tác có ý thức về độ dễ sử dụng

Department of Information Engineering
 • Điểm đặc sắc01

  • Thế mạnh về xin việc làm nhờ vào năng lực kỹ thuật vượt trội
  • Chương trình học đã được chuẩn bị đầy đủ và hình ảnh đào tạo nhân tài được mọi người thừa nhận rộng rãi
  • Giáo viên phụ trách hỗ trợ với tất cả khả năng
 • Chứng chỉ có thể nhắm tới02

  • Kỳ thi lấy bằng công nghệ kỹ thuật số
  • Kỳ thi chứng nhận năng lực lập trình ngôn ngữ C v.v.

Con đường tương lai sau khi tốt nghiệp

 • Kỹ sư hiện trường / Kỹ sư thiết kế phần cứng / Kỹ sư khách hàng / Kỹ sư nhúng / Lập trình viên điều khiển / Kỹ sư kết nối mạng