Hỗ trợ xin việc làm

Tỷ lệ xin được việc làm các năm

Trường thực hiện sự hỗ trợ đầy đủ sao cho mọi học sinh có thể hài lòng.

Năm Tỷ lệ có việc làm
3/2020 99.3%
3/2021 97.7%
3/2022 98.9%
 • Nhiều quảng cáo tuyển nhân sự và buổi giới thiệu trong trường
  Kobe Denshi có quảng cáo tuyển nhân sự từ hơn 1500 công ty mỗi năm. Ngoài ra, trường phát huy cầu nối dày dặn với các ngành công nghiệp mà trường đã vun đắp trong lịch sử 60 năm để tổ chức các buổi giới thiệu trong trường hơn 400 doanh nghiệp mỗi năm. Trường tổ chức cả các buổi giới thiệu doanh nghiệp gộp chung trong trường - hướng dẫn tác phẩm v.v. và thiết lập nhiều địa điểm cho hoạt động xin việc làm quanh năm.
  • Kết nối nhờ tận dụng tối đa cơ sở dữ liệu
  • Hỗ trợ tùy theo từng người
  • Nâng cao ý thức xin việc làm từ sớm
  • Hỗ trợ nâng cao từ khoa
 1. tháng  9

  •  Buổi hướng dẫn xin việc làm
  •  Mua trang phục
  •  Buổi hội thảo về trang điểm
 2. tháng 10

  Buổi gặp mặt nói chuyện về xin việc làm
  Trường khảo sát mong muốn về con đường tương lai bằng cách giáo viên chủ nhiệm nói chuyện thân mật với từng cá nhân trước hoạt động xin việc làm.

  Buổi hướng dẫn xin việc làm
  Trường giải thích một cách cụ thể về hoạt động xin việc làm ví dụ như các thứ cần thiết hay các điểm cần chú ý, lịch trình v.v. trong hoạt động xin việc làm.
 3. tháng 11

  • Giới thiệu thực tập
  • Phỏng vấn thử [phần cơ bản]
  • >Hướng dẫn cách viết sơ yếu lý lịch hay Email
 4. tháng 12

  tháng 2

  • Phỏng vấn thử [phần ứng dụng]
  • Buổi hội thảo thảo luận nhóm
 5. năm 1

 6. tháng 3~
  tháng 5

  Buổi giới thiệu doanh nghiệp trong trường
  Trường tổ chức các buổi giới thiệu doanh nghiệp trong trường lên tới những 400 công ty mỗi năm.
  Bạn có thể thu thập các thông tin thực tế ví dụ như xu hướng của các ngành công nghiệp hay nhân lực mà họ tìm kiếm, nội dung công việc hay bí quyết để thành công v.v.

Các buổi giới thiệu doanh nghiệp, phỏng vấn v.v. cho tới khi tốt nghiệp