Khoa hoạt hình kỹ thuật số (chế độ học 2 năm) 

Nội dung học tập chủ yếu của mỗi năm học

Năm 1

Học được khả năng vẽ cơ bản hay công nghệ kỹ thuật số

Năm 2

Học được năng lực ứng dụng và hướng tới mục tiêu xin được việc làm bằng năng lực chế tác hình ảnh cao

Department of Digital Animation
 • Điểm đặc sắc01

  • Có nhiều học sinh tốt nghiệp đóng vai trò tích cực trong ngành công nghiệp hoạt hình
  • Chương trình học mang tính thực tiễn
  • Sự liên kết hợp tác bền chặt với ngành công nghiệp hoạt hình
 • Chứng chỉ có thể nhắm tới02

  • Thi lấy bằng về sắc thái

Con đường tương lai sau khi tốt nghiệp

 • Người chế tác hoạt hình / Sơn kỹ thuật số / Quản lý chế tác / Chụp ảnh / Bối cảnh