Khoa Công nghệ- Xử lý Thông tin (CNTT)

Các khoa và khóa học

4 năm

Chương trình Chuyên gia Công nghệ Thông tin

3 năm

Chương trình Chuyên viên Công nghệ Thông tin

2 năm

Khoa xử lý thông tin

Khoa phát triển hệ thống AI
Department of Information Technology

Nội dung học tập chủ yếu của mỗi năm học
(không tính Khoa phát triển hệ thống AI)

  • Năm 1
   Học tập cơ bản về chương trình và luyện thi kỳ thi chứng chỉ quốc gia
  • Năm 2
   Học thành thạo một cách thấu đáo các ngôn ngữ lập trình và sau đó học kỹ thuật chuyên môn hơn nữa
  • Năm 3
   Học được một cách thấu đáo về hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin hay năng lực phát triển ứng dụng bằng PBL (học tập dự án)
  • Năm 4
   Học được năng lực thực tiễn để lập kế hoạch - phát triển sản phẩm công nghệ thông tin hay giải quyết vấn đề thông qua thực tập hay dự án phát triển sản phẩm thực sự, và vào lúc tốt nghiệp thì bạn sẽ được cấp cho học vị “Chuyên viên nghề cấp độ cao”.
 • Điểm đặc sắc01

  • Cơ chế hỗ trợ lấy chứng chỉ đầy đủ
  • Hướng đến năng lực tốc chiến bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú
  • Lấy được học vị kodosenmonshi (tư cách dành cho sinh viên học trường chuyên môn hệ 4 năm- trong nhiều trường hợp được xem tương đương với bằng cử nhân đại học) rồi có thể xin việc làm vào các doanh nghiệp công nghệ thông tin cực kỳ xuất sắc, học lên cao bậc sau đại học trên toàn quốc Nhật Bản
  • Thành tích xin được việc làm ổn định
 • Chứng chỉ có thể nhắm tới02

  • Kỳ thi chuyên viên hỗ trợ đảm bảo an toàn xử lý thông tin
  • Kỳ thi chuyên viên mạng
  • Kỳ thi chuyên viên cơ sở dữ liệu
  • Kỳ thi kỹ sư thông tin ứng dụng
  • Kỳ thi kỹ sư thông tin căn bản
  • Kỳ thi quản lý bảo mật thông tin

Con đường tương lai sau khi tốt nghiệp

 • Kỹ sư công nghệ thông tin
  Programmer / System Engineer / Network Engineer / Security Engineer / Database Engineer / Người quản lý vận hành hệ thống / Xây dựng trang Web
 • Học lên cao
  Học chuyển tiếp lên đại học / Học lên cao học / Học lên thành học sinh năm 3 / Học lên thành học sinh năm 4

Khoa phát triển hệ thống AI (chế độ học 2 năm)

Năm thứ nhất: 

  • Năm thứ nhất
   Học được thông qua chế tác, các thủ thuật cần thiết để phát triển dịch vụ Web hay IoT, Trí tuệ nhân tạo (AI)
  • Năm thứ 2
   Học được năng lực có thể cho ra mắt và vận hành các dịch vụ công nghệ thông tin ví dụ như từ lập kế hoạch tới thiết kế cho đến phát triển thông qua những kỹ thuật tiên tiến như AI.
 • Điểm đặc sắc01

  • Lễ phát biểu chế tác được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm
  • Trải nghiệm hiện trường phong phú
  • Năng lực chế tác tác phẩm là bài thuyết trình về bản thân lớn nhất
  • Có thể tư duy về kinh doanh có sử dụng công nghệ thông tin

Con đường tương lai sau khi tốt nghiệp

 • Kỹ sư Công nghệ Thông tin
  Programmer / System Engineer / AI Engineer / Web Engineer / Back-end Engineer(lập trình trên máy chủ) / Internet of Things Engineer / System Integrator / Application System Engineer
 • Công việc thiết kế
  Web Designer / Front-end Engineer / Information Technology Architect / Information Technology Consulting / Start-up Engineer
 • Học chuyển tiếp lên đại học