Học phí

Tiền nhập học
(Chỉ năm đầu)
Học phí bài giảng /
năm
Các chi phí cơ sở vật chất và thực tập /
năm
Tổng cộng
(Tổng năm đầu)
Khoa Công nghệ Thông tin
(Chương trình Chuyên gia Công nghệ Thông tin; Chương trình Chuyên viên Công nghệ Thông tin; Khoa xử lý thông tin; Khoa phát triển hệ thống AI)
Phí nhập học
(chỉ năm đầu tiên)
JPY 200,000
Học phí bài giảng/ năm JPY 720,000
Các chi phí cơ sở vật chất và thực tập/ năm JPY 400,000
Tổng cộng (năm đầu tiên) JPY 1,320,000
Khoa Game- Software
(Khóa nghiên cứu phát triển trò chơi điện tử; Khóa kỹ thuật trò chơi; Khóa lập trình; Khoa Kỹ thuật Thể thao Điện tử)
Phí nhập học
(chỉ năm đầu)
JPY 200,000
Học phí bài giảng / năm JPY 720,000
Các chi phí cơ sở vật chất và thực tập/ năm JPY 400,000
Tổng cộng (năm đầu) JPY 1,320,000
Khoa Kỹ sư Thông tin
Tiền nhập học
(chỉ năm đầu tiên)
JPY 200,000
Học phí bài giảng / năm JPY 680,000
Các chi phí cơ sở vật chất và thực tập/ năm JPY 400,000
Tổng cộng (năm đầu tiên) JPY 1,280,000
Khoa Thông tin Kinh doanh
Phí nhập học
(chỉ năm đầu tiên)
JPY 200,000
Học phí bài giảng / năm JPY 680,000
Các chi phí cơ sở vật chất và thực tập/ năm JPY 400,000
Tổng cộng (năm đầu tiên) JPY 1,280,000
Khoa Hoạt hình 3DCG
Phí nhập học
(chỉ năm đầu tiên)
JPY 200,000
Học phí bài giảng / năm JPY 680,000
Các chi phí cơ sở vật chất và thực tập/ năm JPY 400,000
Tổng cộng (năm đầu tiên) JPY 1,280,000
Khoa Hoạt hình Kỹ thuật số
Phí nhập học
(chỉ năm đầu tiên)
JPY 200,000
Học phí bài giảng / năm JPY 680,000
Các chi phí cơ sở vật chất và thực tập/ năm JPY 400,000
Tổng cộng ( năm đầu tiên) JPY 1,280,000
Khoa Thiết kế Đồ họa
Tiền nhập học
(chỉ năm đầu tiên)
JPY 200,000
Học phí bài giảng / năm JPY 680,000
Các chi phí cơ sở vật chất và thực tập / năm JPY 400,000
Tổng cộng ( năm đầu tiên) JPY 1,280,000
Khoa Thiết kế trong Công nghiệp
Phí nhập học
(Chỉ năm đầu tiên)
JPY 200,000
Học phí bài giảng / năm JPY 680,000
Các chi phí cơ sở vật chất và thực tập/ năm JPY 400,000
Tổng cộng (năm đầu tiên) JPY 1,280,000
>Khoa Nội thất và Kiến trúc
Phí nhập học
(chỉ năm đầu tiên)
JPY 200,000
Học phí Bài giảng / năm JPY 680,000
Các chi phí cơ sở vật chất và thực tập/ năm JPY 400,000
Tổng cộng (năm đầu tiên) JPY 1,280,000
Khoa Lồng tiếng và Trình diễn
Phí nhập học
(chỉ năm đầu tiên)
JPY 200,000
Học phí bài giảng / năm JPY 680,000
Các chi phí cơ sở vật chất và thực tập/ năm JPY 490,000
Tổng cộng ( năm đầu tiên) JPY 1,370,000
Khoa Sáng tạo Âm thanh
Phí nhập học
(chỉ năm đầu)
JPY 200,000
Học phí bài giảng / năm JPY 680,000
Các chi phí cơ sở vật chất và thực tập/ năm JPY 490,000
Tổng cộng ( năm đầu tiên) JPY 1,370,000
Khoa Kỹ  thuật Âm thanh
Phí nhập học
(chỉ năm đầu)
JPY 200,000
Học phí bài giảng / năm JPY 680,000
Các chi phí cơ sở vật chất và thực tập/ năm JPY 490,000
Tổng cộng ( năm đầu tiên) JPY 1,370,000

Về tài liệu giảng dạy v.v.

  1. Sau khi nhập học, bạn cần phải trả tiền sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy.
    Năm thứ nhất: JPY49,000-132,000; Năm thứ 2: JPY24,000-110,000; Năm thứ 3:  JPY17,000-23,000;
    Năm thứ 4: JPY12,000 (tùy theo khoa mà số tiền khác nhau.)
  2. Tùy theo sự kiện, hoạt động định kỳ được tổ chức tại từng khoa mà có thể trường sẽ thu lệ phí tham gia v.v.
  3. Các bạn nhập học vào các khoa dưới đây sẽ sử dụng máy tính xách tay sau khi nhập học. Giá từ 76,790 yên đến 195,960 yên.
  4. Hội phí hội hỗ trợ (JPY6,000 / năm)

※ Về học phí đã nộp xong - số tiền đã đóng khi nhập học thì chúng tôi sẽ không hoàn trả bất kể lý do như thế nào.
Tuy vậy, với những người không thể nhập học vào trường vì lý do liên quan tư tới cách lưu trú thì chúng tôi sẽ hoàn trả tùy theo tình hình.