Giới thiệu chung

Cao học Công nghệ Thông tin Kobe đào tạo nhân lực có khả năng hành động tràn đầy sự tự tin và lòng khao khát để không ngừng phát triển trong suốt tương lai sau này.

KIC được thành lập vào tháng 4 năm 2005 để đào tạo kỹ sư ICT có thể đóng vai trò tích cực trong xã hội. Tại KIC thì chúng tôi xây dựng một chương trình giáo dục có thể đào tạo tùy theo hình tượng kỹ sư mà mỗi học sinh hướng tới bất kể ngành mình học trước đây là ngành học xã hội hay ngành khoa học tự nhiên v.v. hay kinh nghiệm đi làm trong ngành công nghệ thông tin như thế nào.

Nhờ cấu trúc chương trình học kiểu tích lũy dần từ cơ bản tới ứng dụng - thực hành, trường hướng tới mục tiêu là việc học hỏi được một cách hoàn toàn kiến thức - kỹ thuật về lĩnh vực chuyên môn trong 2 năm, và đang đào tạo ra nhân lực có đóng góp tích cực trên nhiều phương diện ví dụ như kỹ sư có thể phát triển phần mềm hay xây dựng mạng thông tin truyền thông, kỹ sư có thể viết phần mềm nhúng, người quản lý dự án hay kiến trúc sư công nghệ thông tin có thể cấu trúc - thiết kế, phát triển và quản lý hệ thống thông tin các loại, lãnh đạo kinh doanh có thể sử dụng và tận dụng ICT trong các lĩnh vực trên phạm vi rộng rãi v.v.

Hiện tại, ngoài các lớp ban ngày vào ngày thường, trường còn thực hiện việc mở các lớp ban đêm, thứ bảy và có từ người mới tốt nghiệp đại học tới người đã tốt nghiệp đi làm đang theo học một cách rộng rãi.