KIC đã cống hiến to lớn cho sự nghiệp phát triển xã hội
và đạo tạo con người thông qua sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ICT

TRƯỜNG CAO HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KOBE

scroll

Hệ cao học Thực hành

Cao học Công nghệ Thông tin Kobe (KIC) là một trường cao học có hình thái mới (trường cao học hệ thực hành) được công nhận thành lập theo Luật giáo dục trường học sửa đổi được thi hành vào năm 2003. Trường cao học nghề chuyên gia, đối ngược lại với các trường cao học truyền thống có mục đích chính là đào tạo ra các nhà nghiên cứu, được định vị một cách rõ ràng về mặt pháp luật là “đào tạo ra nhân lực có năng lực nghề mang tính chuyên môn cấp độ cao” như là một trong những mục đích - vai trò của nó, và có các giáo viên là người giỏi nghiệp vụ thực tế có kinh nghiệm hiện trường phong phú thực hiện giáo dục nghiệp vụ thực tế đồng thời với giáo dục lý thuyết để đào tạo ra người chuyên nghiệp có tính chuyên môn cao ở cấp độ cao mà xã hội đòi hỏi.

2 CHÂN DUNG VỀ CON NGƯỜI Ở KIC 

Lời thân mến từ KIC

  • Hiệu trưởng

    Tại sao bạn lại học ICT?

  • Phó Giám đốc

    Cách tân xã hội bằng ICT và chính bản thân mình

  • Phó hiệu trưởng

    “việc của mình (Your Issue)