Khoa Thông tin – Kinh doanh ( 2 năm)

Nội dung học tập chủ yếu của mỗi năm học

Năm 1

Trước hết thì bạn sẽ học một cách hiệu quả từ căn bản về kỹ thuật máy tính cá nhân - quy tắc giao tiếp trong kinh doanh v.v.

Năm 2

Trường có chủ trương thực hành là số một và tìm mọi cách để nâng cao kỹ năng bám sát với hiện trường kinh doanh.

Department of Information & Business
 • Điểm đặc sắc01

  • Nhắm tới chỉ những chứng chỉ thực sự cần thiết
  • Trải nghiệm thực tất cả mọi môi trường kinh doanh bằng cầu nối với doanh nghiệp - đoàn thể
  • Việc học tập tự chủ sau khi tan học cũng có cơ chế hỗ trợ đầy đủ
 • Chứng chỉ có thể nhắm tới02

  • Chuyên viên Microsoft Office (Microsoft Office Specialist, MOS)
  • Kỳ thi Passport IT
  • Kỳ thi lấy bằng kế toán Nissho
  • Kỳ thi lấy bằng kỹ năng thư ký

Con đường tương lai sau khi tốt nghiệp

 • Phụ trách văn thư / Bán hàng / Kinh doanh / Huấn luyện viên / Lập kế hoạch / Khởi nghiệp